Ilustrace reference

Vápenné omítky a vápenný nátěr

Technologie vápenných omítek, výroba vápenných omítek- díky doporučení a našemu zaměření jsme zahájili spolupráci s Garden Season s.r.o. na jejich rekonstruovaném objektu v Hobšovicích, navrhujeme a dozorujeme provádění vápenných omítek fasády, neboť citlivý přístup majitelů firmy paní Leedy Abrtové a manžela Davida Abrta a jejich Anglické sezóny vyžaduje co nejvíce autentické přiblížení původní skladbě omítek. Objekt je cca 100 let starý a přesto, že Leeda a David nejsou odborníky ve stavebnictví, uvědomili si, že nejvíce pomohou objektu provedením tradičních vápenných omítek fasády z hašeného a uleželého vápna. Důvod-vápenné omítky umožní zděné konstrukci ,,dýchání'' a možná ne příliš známou vlastnost u omítky, pružnost. To znamená, že takto provedené omítky přirozeně reaguji na menší statické výkyvy takto staré budovy bez větších deformací a tedy vzniku prasklin. Dalším dodatkem takto prováděných omítek je přidávání smrkového jehličí do omítek při míchání. Tato zdánlivě nezvyklá součást vápenných omítek byla zaznamenána při dřívějších realizacích, například kostela sv. Václava v Jaroměři, kde bylo kromě bukových větviček, sena a dalších organických materiálů, zjištěno právě jehličí. Věříme, že naši předci nám jdou příkladem a nechali jsme v Centru excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. , provést laboratorní průzkum takto navržené omítky. Tým pana Ing. Šaška, který s námi laskavě spolupracuje a my s ním, se pokouší nalézt odborné opodstatnění takovéhoto složení omítek na objektu Garden Season s.r.o. v Hobšovicích. S výsledky vás rádi seznámíme, neboť se možná přiblížíme více původnímu složení vápenných omítek s dlouhodobou trvanlivostí a tradičnímu pojetí takto prováděných omítek. Přesto, že objekt není žádnou důležitou a známou památkou, nebrání nám to se společně s majiteli Leedou a Davidem volit přístup jako by to tak bylo. Není podstatné zda se jedná o Pražský Hrad, Karlův most či Karlštejn, stačí nám pokora, náš společný postoj je respektování původního provedení tehdejšího stavebníka.

Fasáda objektu Garden Season s.r.o., Hobšovice čp. 11, okres KladnoZadejte hledané slovo a stiskněte Enter